RODO

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W P.H.U.P. MALUSZEK DOROTA KUŚMIEREK POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO) W P.H.U.P. MALUSZEK POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W P.H.U.P. MALUSZEK DOROTA KUŚMIEREK

Szanowni Państwo,
W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma P.H.U.P. Maluszek Dorota Kuśmierek z siedzibą w Szprotawie ul. I Armii 11 zwanym dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana Danych osobowych.

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. I Armii 11 67-300 Szprotawa lub e-mail: maluszek-j@tlen.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z formularza kontaktowego oraz na prowadzenie korespondencji dotyczącej zapytań ofertowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – do czasu cofnięcia zgody.

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Podanie danych jest dobrowolne.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.

Posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  • cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

  • kontakt e-mailowy pod adresem: maluszek-j@tlen.pl
  • pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. I Armii 11, 67-300 Szprotawa

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawniony, ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Informujemy, iż firma posiada niezbędną dokumentację w siedzibie firmy określającą warunki spełniającą obowiązujące prawo w zakresie ochrony danych osobowych.

Informujemy, iż firma nie korzysta z tzw. „ciasteczek” w celu identyfikacji osób, nie zbiera i nie gromadzi takich informacji.

Z wyrazami szacunku,
Administrator Danych Osobowych

Logo